ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ 2 ,  trong buổi sáng các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch  Đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *