Trong kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2014, đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *