Bên bờ hạnh phúc

Với vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, những năm qua đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của tỉnh Vĩnh Long không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *