Từ 1/7/2022 hơn 4.100 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc chuyển đổi. Đó là kết quả từ quá trình chủ động tiển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền lẫn hỗ trợ từ phía ngành thuế và tinh thần ý thức trách nhiệm cao từ phía người nộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *