Theo Nghị định 123 của Chính phủ về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và thông tư hướng dẫn số 78 của Bộ Tài chính, đến tháng 7/2022 các địa phương phải hoàn thành việc chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện chủ trương này, ngành thuế Vĩnh Long đang triển khai tốt các bước chuẩn bị đúng tiến độ do Tổng cục thuế đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *