Thực hiện Thông tư số 78 của Bộ Tài chính thì ngành Thuế sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử với lộ trình chia làm 2 giai đoạn. Tỉnh Vĩnh Long thuộc giai đoạn 2 với thời hạn có hiệu lực thi hành là từ ngày 01/07/2022. Hiện nay cục Thuế tỉnh đang thực hiện công tác truyên truyền tổ chức các buổi tập huấn để người nộp thuế nắm bắt và kịp thời chuyển đổi đúng quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *