Để chủ động ngăn ngừa dịch tả heo Châu Phi, hiện Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Vĩnh Long đang tập trung kiểm soát việc vận chuyển heo, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo hạn chế tái đàn trong thời điểm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *