Năm 2014 ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long hướng đến mục tiêu tăng trưởng 13,5 %, với tổng giá trị sản xuất khoảng 21.500 tỷ đồng. Đây là một thách thức của ngành công nghiệp tỉnh khi nhiều chuyên gia đánh giá rằng năm nay tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp tỉnh đã triển khai giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục có những  đóng góp vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *