Năm 2015 mặc dù tình hình kinh tế còn không ít khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SX – KD của các doanh nghiệp, tuy vậy với  mục tiêu duy trì chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp tăng 13% so với năm trước, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp tỉnh đã  năng động, vượt khó vươn lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *