Mối liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp không thể tách rời. Trước tình hình hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, thời gian qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc cho vay với mức lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *