Nhằm hạn chế, ngăn chặn tín dụng đen đang hoành hành, ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường cho vay đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, khu vực kinh tế khó khăn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *