Tình trạng sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, nhái, kém chất lượng là vấn đề luôn được người dân phản ánh trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra nhưng số vụ vi phạm trên lĩnh vực này vẫn không giảm mà đang có chiều hướng gia tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *