Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, người dân xã Phú Thành huyện Trà Ôn kiến nghị địa phương và ngành chức năng cần có biện pháp tổ chức thu gom rác thải. Bởi do hiện nay, rác thải rất nhiều trên sông rạch làm cho nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *