Mặc dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng có nhiều nỗ lực trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép, khai thác cát khu vực gần bờ vẫn cứ diễn ra ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *