Đoàn kết, nâng cao vai trò của người cao tuổi tuyên truyền, vận động để toàn dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang được xã Phước Hậu, huyện Long Hồ phát huy hiệu quả. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để xã Phước Hậu tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *