Trong  số 19 tiêu chí NTM, thực hiện tốt tiêu chí thu nhập sẽ tác động đến các tiêu chí khác. Do vậy, dù đã được công nhận xã NTM, nhưng các địa phương vẫn phải tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *