Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc trang bị kiến thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân đang được ngành y tế tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện. Trong đó, việc tuyên truyền trực tiếp cho người dân về cách phòng bệnh là biện pháp đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *