Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống, kinh tế – xã hội. Điều  này đòi hỏi sinh viên phải năng động sáng tạo ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *