Hỗ trợ vốn vay giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là mục tiêu mà một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang hướng tới nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *