Đánh cắp số phận

Ngày 23/9/1945, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam bộ: Quân và dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống Pháp. 78 năm đã trôi qua, khí thế hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong lòng cán bộ đảng viên và Nhân dân.       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *