Năm 2022, từ các nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, tỉnh Vĩnh Long tập trung hỗ trợ thực hiện các công trình ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 146,2 tỷ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *