Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 2.600 tập thể và hơn 15.800 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, nhiều nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *