Tiếp tục lộ trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *