Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ổn định cuộc sống. Đây cũng là 1 trong 10 sự kiện của tỉnh Vĩnh Long năm 2021 được UBND tỉnh công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *