Để góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, trong năm 2019 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt hơn 520 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *