Do nhiều nguyên nhân khác nhau, năm 2017 , tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Song với việc tập trung thực hiện đề án “Nâng cao năng lực xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long giai  đoạn 2016-2020”, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long đạt 420 triệu đôla Mỹ, là một trong số ít các chỉ tiêu kinh tế được thực hiện vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *