Trong năm nay từ nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư trên 411 tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *