Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phong trào Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2014, Ban dân vận các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *