Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nhà máy X 55 Hải quân, năm 2014 tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *