Nhờ tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống từ nhà trường, gia đình và xã hội nên năm 2014, tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *