Năm 2013  ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chỉ đạt mức tăng  trưởng ở mức 13,2%  thấp hơn với chỉ tiêu  đã đề ra. Tuy nhiên  , nếu so với  mức tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp cả nước và  ngành công nghiệp các tỉnh- thành trong khu vực ĐBSCL, thì mức tăng trưởng này vẫn nằm trong top những địa phương có mức tăng trưởng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *