Đánh cắp số phận

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã có sự nỗ lực lớn trong việc giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng. Đến nay tỉnh đã cơ bản giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *