Từ một xã có nhiều khó khăn, là vùng căn cứ cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình giờ đã đổi mới. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Và mới đây, Mỹ Lộc được công nhân là xã nông thôn mới sau gần 3 năm tập trung đầu tư xây dựng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *