Với quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân – bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp – công tác nâng chất nông thôn mới ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình đạt được kết quả tích cực, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được nâng cao và vừa được UBND tỉnh xét công nhận xã NTM nâng cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *