Xuân Ất Mùi 2015 là một mùa Xuân ý nghĩa và tràn đầy phấn khởi với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình khi tháng 8/2014 vừa qua, xã Mỹ Lộc vinh dự được công nhận xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *