Sau 41 năm giải phóng, xã Mỹ Lộc có nhiều đổi thay đáng kể, tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất anh hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *