Cùng với các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, những ngày qua, các thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tích cực nghiên cứu đóng góp cho dự thảo văn kiện trình tại Đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *