Hôm qua,  UB mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 và triển khai giải pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong năm  2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *