Từ ngày 11/11 đến nay, đoàn giám sát do ông Đỗ Hoàng Huynh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long  làm trưởng đoàn đã đến giám sát công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *