Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo cho hơn 100 chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức và thân nhân kiều bào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *