Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, riêng trong 5 năm qua, MTTQ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *