Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng người chỉ huy xuất sắc của quân đội, hơn 50 năm qua có một người lính đã dày công sưu tập, lưu giữ hình ảnh, tài liệu liên quan đến Đại tướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *