Theo kết quả quan trắc gần đây của sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long, không khí ngoài trời vùng sản xuất gạch, gốm trong tỉnh không bị ô nhiễm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *