Đánh cắp số phận

Mô hình trồng cam sành theo hướng sạch của bà con nông dân huyện Trà Ôn đang dần được mở rộng. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân trồng cam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *