Việc bảo vệ môi trường nông thôn trong đó có việc làm thế nào để thu gom rác thải sinh hoạt và nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường là vấn đề nan giải của nhiều địa phương.Tuy nhiên, một số địa phương vẫn có cách làm hay, hiệu quả trong công tác này được đông đảo người dân hưởng ứng tích cực – trong đó có mô hình thu gom rác ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *