Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai xây dựng nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, có mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT cho hộ gia đình” đang phát huy được hiệu quả cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *