Trên mọi miền đất nước, mỗi trái tim người dân Việt Nam đều in đậm tình cảm thiết tha với Bác. Đặc biệt, tình cảm mà chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân miền Nam cũng như tình cảm mà nhân dân miền Nam dành cho Bác là một trong những động lực quyết định cho thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Đây còn là một dấu son không phai mờ trong lịch sử cách mạng Việt Nam, được nhân dân miền Nam trân trọng giữ gìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *