Thể theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội có Nghị quyết 55 năm 2010 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời gian thực hiện từ 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020. Trong những năm qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này và được người dân đồng tình ủng hộ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *