Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư và hộ nghèo trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, những năm qua, ủy ban MTTQ huyện Mang Thít đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động gây quỹ vì người nghèo. Với nhiều giải pháp hay, cách làm sáng tạo trong vận động thực hiện, đến cuối năm 2019 huyện Mang Thít là đơn vị đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *