Sáng hôm qua (27/10), Huyện ủy Mang Thít đã tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện và tổ chức trên 1300 cuộc triển khai quán triệt nội dung chỉ thị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, với gần 113.000 lượt người dự. Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gồm 112 thành viên và 04 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 71 tủ sách pháp luật, 54 điểm đọc sách ở khu dân cư. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các văn bản luật Nhà nước ban hành như Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật cán bộ công chức, Luật hoạt động chữ thập đỏ, Luật bảo hiểm y tế, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật quản lý bất động sản…

Thời gian tới, Huyện ủy Mang Thít tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xem đây là một phần quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ công chức và trong nhân dân.

Kim Giai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *